Συντονιστικό Γραφείο Εκπαίδευσης Νέας Υόρκης

Education Department, Consulate General of Greece, New York

Το Συντονιστικό Γραφείο Εκπαίδευσης Νέας Υόρκης είναι αρμόδιο για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση σε ολόκληρη την ήπειρο της Αμερικής (Βόρεια, Κεντρική, Νότια).

Εξετάσεις Πιστοποίησης Επάρκειας της Ελληνομάθειας 2024

Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τις Εξετάσεις Ελληνομάθειας που θα γίνουν από 14-16 Μαϊου σε ένα σύνδεσμο.

Καταβολή ειδικού επιμισθίου εξωτερικού

Οι όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία καταβολής του ειδικού επιμισθίου εξωτερικού των αποσπασμένων εκπαιδευτικών στο εξωτερικό.

Δραστηριότητες - Εκδηλώσεις
Translate »
Scroll to Top