Αποσπάσεις | Νοσήλια

Υποβολή δικαιολογητικών δαπάνης νοσηλείας

ασφαλισμένων του Δημοσίου (ΕΟΠΥΥ)
που υπηρετούν ή βρίσκονται με απόσπαση στο εξωτερικό
 

Οι αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί υποβάλλουν τα δικαιολογητικά δαπάνης νοσηλείας στον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) στη διεύθυνση:

Κεντρική Υπηρεσία ΕΟΠΥΥ

Διεύθυνση Ελέγχου και Εκκαθάρισης

Τμήμα Ελέγχου και Εκκαθάρισης Παραστατικών

Δαπανών Περίθαλψης στο Εξωτερικό
Αποστόλου Παύλου 12,
ΤΚ 151 23, Μαρούσι ΑΤΤΙΚΗΣ

Τηλ.επικοινωνίας : +30.210.8068503, 8068504

Φαξ : +30.210.8068502

e-mail : [email protected]

Οι δικαιούχοι συνήθως επιβαρύνονται με τα έξοδα νοσηλείας, και ακολούθως υποβάλουν τα δικαιολογητικά στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για να τους καταβληθεί το ποσό που θα εγκριθεί. Η αναγνώριση και η έγκριση δαπάνης νοσηλείας συνήθως ολοκληρώνεται μετά απο αρκετούς μήνες. Για προγραμματισμένες επεμβάσεις ο δικαιούχος είναι δυνατόν να ζητήσει εκ των προτέρων την έκδοση Χ.Ε.Π.

Όλες οι αποδείξεις και τα τιμολόγια ιατρών και νοσοκομείων, καθώς και και οι ιατρικές γνωματεύσεις και εκθέσεις πρέπει να επικυρωθούν απο το Τμήμα Νοσηλίων του Προξενείου, πριν την  υποβολή τους.
Οι αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί μπορούν να υποβάλουν την αίτηση και τα δικαιολογητικά ταχυδρομικώς στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. στην παραπάνω διεύθυνση (επιβεβαιώνοντας κάθε φορά την ισχύ των παραπάνω στοιχείων επικοινωνίας με το αρμόδιο τμήμα του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) ή, αν το επιθυμούν, μέσω του Συντονιστικού Γραφείου Εκπαίδευσης, το οποίο τα διαβιβάζει στην αρμόδια διεύθυνση του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. μέσω διπλωματικού ταχυδρομείου, ύστεα από συνεννόηση του ενδιαφερόμενου με την αρμόδια Διεύθυνση του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. στην οποία ανήκει ο ενδιαφερόμενος και σε συνεννόηση με το Συντονιστικό Γραφείο και εφόσον αυτό είναι επιτρεπτό από την εκάστοτε Διπλωματική ή Προξενική Αρχή του Υπουργείου Εξωτερικών. Διευκρινίζεται οτι το Γραφείο Συντονιστή Εκπαίδευσης δεν είναι η υπηρεσία  που εγκρίνει τις δαπάνες νοσηλείας και δεν ελέγχει τα δικαιολογητικά, αλλά απλώς διαβιβάζει την αίτηση του δικαιούχου στην αρμόδια υπηρεσία.

 

Οδηγίες για την υποβολή δικαιολογητικών δαπάνης νοσηλείας

Υποδείγματα Εντύπων για υποβολή δικαιολογητικών δαπάνης νοσηλείας

1. Αίτηση δικαιούχου
2. Αίτηση δικαιούχου με προστατευόμενα μέλη
3. Κατάσταση Εξόδων Νοσηλείας (υποβάλεται σε δύο αντίγραφα με πρωτότυπη υπογραφή)
4. Συνοδευτικό έντυπο Μετάφρασης
5. Υπεύθυνη Δήλωση (όταν υποβάλονται δικαιολογητικά μελών της οικογενείας του δικαιούχου)

Translate »
Scroll to Top