Αποσπάσεις | Οδοιπορικά

Για την καταβολή του εντιτίμου των εισητηρίων πρώτης μετάβασης, θα πρέπει να συμπληρωθούν τα εξής έντυπα :

1. Αίτηση (υπόδειγμα)

2. Ημερολόγιο Μετακίνησης (υπόδειγμα)

3. Υπεύθυνη Δήλωση

α) Όριστικής επιστροφής Άγαμου (υπόδειγμα) ή

β) Όριστικής επιστροφής Έγγαμου – σε περίπτωση μετακίνησης με οικογένεια (υπόδειγμα)

γ) Όριστικής επιστροφής Έγγαμου με συναποσπασμένο σύζυγο (υπόδειγμα)

δ) Όριστικής επιστροφής με Ι.Χ. (υπόδειγμα)

ε) Πρώτης μετάβασης Άγαμου (υπόδειγμα)

στ) Πρώτης μετάβασης Έγγαμου με σύζυγο άνεργο και μη συνταξιούχο (υπόδειγμα)

ζ) Πρώτης μετάβασης Έγγαμου με σύζυγο συναποσπασμένο (υπόδειγμα)

η) Πρώτης μετάβασης με Ι.Χ. (υπόδειγμα)

 
και να προσκομιστούν μαζί με τα παρακάτω δικαιολογητικά :

4. Απόφαση Απόσπασης (αντίγραφο)

5. Πράξη Ανάληψης Υπηρεσίας (αντίγραφο)

6. Πρωτότυπη Απόδειξη αγοράς εισιτηρίου (σε περίπτωση αγοράς εισιτηρίου με επιστροφή καταβάλλεται το ήμισυ του ποσού)

7. Απόδειξη πρακτορείου (εξοφλητική απόδειξη)

8. Επιβεβαίωση INTERNET (σε περίπτωση ηλεκτρονικής κράτησης-αγοράς εισιτηρίων)

9. Αναλυτικό λογαριασμό πιστωτικής-χρεωστικής κάρτας (σε περίπτωση εξόφλησης του αντιτίμου των εισιτηρίων με πιστωτική κάρτα), όπου εμφανίζεται η σχετική πληρωμή ή παραστατικό κατάθεσης σε τράπεζα (σε περίπτωση κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό του αντιτίμου των εισιτηρίων), πρωτότυπα ή σε φωτοτυπία

10. Όλες τις Κάρτες Επιβίβασης

11. Φωτοτυπία της σελίδας του τραπεζικού λογαριασμού, όπου αναγράφεται ο αριθμός IBAN και το ονοματεπώνυμο του δικαιούχου

12. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης  (σε περίπτωση μετακίνησης με οικογένεια),

13. Προσκόμιση στοιχείων πτήσεων, οικονομικής θέσης αντίστοιχου προορισμού και χρονικού διαστήματος, με αναφορά κόστους, ύστερα από δειγματοληπτική αναζήτηση μέσω διαδικτύου. Για ακτοπλοϊκή μετακίνηση προσκόμιση στοιχείων δρομολογίων, οικονομικής θέσης αντίστοιχου προορισμού και χρονικού διαστήματος, με αναφορά κόστους, ύστερα από δειγματοληπτική αναζήτηση μέσω διαδικτύου (αυτό που διαβιβάσατε στο Υπουργείο για την έκδοση της απόφασης μετακίνησης).

Πληροφορίες από την παρακάτω διεύθυνση:

ΥΠΑΙΘ
Διεύθυνση Αυτοτελούς Διαχείρισης Υποβολής Παραστατικών και Λοιπών Θεμάτων.
Τμήμα Β’.
Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι
Τ.Κ. 15180
Γεώργιος Κατσαϊδώνης
Τηλ. +30.2103442484
Translate »
Scroll to Top