Βιβλία | Τράπεζα Διδακτικού Υλικού

Διάθεση διδακτικού υλικού ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό

Οι μονάδες ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης του εξωτερικού, μπορούν να προμηθεύονται διδακτικά βιβλία, μέσω του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣμε παραγγελία  στον ιστότοπο

http://publications.cti.gr

και συγκεκριμένα στην ένδειξη «Ελληνόγλωσση εκπαίδευση εξωτερικού».

Η πρόσβαση στη σελίδα για την παραγγελία διδακτικών βιβλίων προϋποθέτει τη χρήση συγκεκριμένων usernames και passwords, τα οποία εκδίδει κάθε χρόνο το ΙΤΥΕ-ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ και παρέχονται στις συνεργαζόμενες εκπαιδευτικές μονάδες μέσω του Γραφείου Συντονιστή Εκπαίδευσης.

Ταυτόχρονα, για την εξυπηρέτηση των εκπαιδευτικών μονάδων, το ΙΤΥΕ-Διόφαντος έχει προβεί στην επιπρόσθετη υπηρεσία ανάρτησης των βιβλίων του Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ. σε ψηφιακή μορφή για όλες τις εκπαιδευτικές μονάδες στον ιστότοπο http://publications.cti.gr και συγκεκριμένα στην ένδειξη «Ψηφιακά Αρχεία Διδακτικών Βιβλίων Ελληνόγλωσσης Εκπαίδευσης Εξωτερικού».

Η «λήψη» της ψηφιακής μορφής των βιβλίων (σε υψηλή και χαμηλή ανάλυση) λειτουργεί συμπληρωματικά με τη διαδικασία εκτύπωσης και αποστολής των βιβλίων, παρέχοντας μάλιστα τη δυνατότητα σε κάθε εκπαιδευτική μονάδα ξεχωριστά να προχωρήσει, εφόσον το επιθυμεί, σε εκτύπωση βιβλίων σε όσα αντίτυπα κρίνει, σύμφωνα με τις ανάγκες και προτεραιότητές του, ανεξαρτήτως των εντύπων που θα παραλάβει από το ΙΤΥΕ.

Παλαιότερο Εκπαιδευτικό Υλικό σε Ψηφιακή Μορφή

Translate »
Scroll to Top