Γραφείο

Συντονιστικό Γραφείο Εκπαίδευσης Νέας Υόρκης

Το Συντονιστικό Γραφείο Εκπαίδευσης Νέας Υόρκης είναι αρμόδιο για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση σε ολόκληρη την ήπειρο της Αμερικής (Βόρεια, Κεντρική, Νότια) και συγκεκριμένα η περιοχή ευθύνης του περιλαμβάνει όλες τις πολιτείες:

Alabama, Alaska, Arizona, Arkansas, California, Colorado, Connecticut, Delaware, District-of-Columbia, Florida, Georgia, Hawaii, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Louisiana, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, Nevada, New Hampshire, New Jersey, New Mexico, New York, North Carolina, North Dacota, Ohio, Oklahoma, Oregon, Pennsylvania, Rhode Island, South Carolina, Tennessee, Texas, Utah, Vermont, Virginia, Washington State, West Virginia, Wisconsin και Wyoming.

Για τα σχολεία που λειτουργούν στις παραπάνω περιοχές μπορείτε να συμβουλευτείτε την ενότητα «ΣΧΟΛΕΙΑ».

 

Περιοχή Ευθύνης

Από το 2016 στην περιοχή ευθύνης του Γραφείου συμπεριλαμβάνονται και οι χώρες της Νοτίου Αμερικής.

Στελέχωση

Tο Γραφείο στελεχώνεται από την Αναπληρώτρια Συντονίστρια Εκπαίδευσης Παναγιώτα Πεχλιβανίδη και δύο διοικητικούς υπαλλήλους.

Βιογραφικό Σημείωμα Αν. Συντονίστριας Εκπαίδευσης Νέας Υόρκης

Παναγιώτα Πεχλιβανίδη

Πρόκειται για εκπαιδευτικό η οποία είναι γνωστή στην ομογένεια, μεταπτυχιακή διπλωματούχο, έχοντας να επιδείξει ένα πλούσιο βιογραφικό, με πιστοποίηση στη διαπραγματευτική πολιτική του πανεπιστημίου του Χάρβαρντ, βραβεύσεις από ομογενειακούς συλλόγους και εκπαιδευτική εμπειρία άνω των είκοσι ετών σε Ελλάδα και Η.Π.Α.

Μεταξύ άλλων, η κ. Πεχλιβανίδη έχει θητεύσει στο ελληνοαμερικανικό σχολείο του Αγίου Δημητρίου της Αστόριας, όπου υπηρέτησε ως δασκάλα από το 2019 μέχρι σήμερα, έχοντας επίσης την ευθύνη της διοργάνωσης εκπαιδευτικών εορτών.

Παράλληλα, έχει να επιδείξει σημαντικές επιτυχίες για τους μαθητές της, τόσο στις εξετάσεις ελληνομάθειας, όσο και στα Greek Regents.

«Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που ανέλαβα αυτή τη θέση, καθώς είμαι σίγουρη ότι θα κάνω το παν για να μπορέσει να συνδεθεί η Ομογένεια με τη μητέρα πατρίδα, όχι μόνο σε επίπεδο εκπαιδευτικό αλλά και σε ένα επίπεδο πιο ανθρώπινο. Ως μητέρα δύο ανήλικων τέκνων που φοιτούν στην Αμερική, γνωρίζω τις ανησυχίες και τα προβλήματα των μαθητών και θα κάνω το παν για να τις ελαχιστοποιήσω και να φέρω πιο κοντά τα παιδιά μας με την Ελληνική Γλώσσα και τον Πολιτισμό μας»

Translate »
Scroll to Top