ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ 2024 (Οδηγίες: Ελληνικά – Αγγλικά)

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ 2024

 

Αγαπητοί υποψήφιοι,

Το Συντονιστικό Γραφείο Εκπ/σης Νέας Υόρκης, σχετικά με τις εξετάσεις της Ελληνομάθειας, σας ενημερώνει ως εξής:


ΧΩΡΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

St. Demetrios Elementary School at St. Catherine’s & George’s Greek Orthodox Church

Διεύθυνση: 22-30 33rd Street, Astoria, NY 11105

Χάρτης: https://maps.app.goo.gl/p6a8SGm1JsbuGCZu6

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΤΡΙΤΗ 14 ΜΑΪΟΥ 2024:

 • Α1-παιδικό

12:30 – Ώρα Προσέλευσης
13:30 – Έναρξη Εξετάσεων (εκτιμώμενη ώρα λήξης εξετάσεων 18:30)

 • Α1-εφήβων & ενηλίκων

12:30 – Ώρα Προσέλευσης
13:30 – Έναρξη Εξετάσεων (εκτιμώμενη ώρα λήξης εξετάσεων 17:00)

 • Α2

15:30 – Ώρα Προσέλευσης
16:15 – Έναρξη Εξετάσεων (εκτιμώμενη ώρα λήξης εξετάσεων 20:15)

ΤΕΤΑΡΤΗ 15 ΜΑΪΟΥ 2024:

 • Γ1

09:15 – Ώρα Προσέλευσης
09:45 – Έναρξη Εξετάσεων (εκτιμώμενη ώρα λήξης εξετάσεων 16:30)

 • Β2

09:45 – Ώρα Προσέλευσης
10:15 – Έναρξη Εξετάσεων (εκτιμώμενη ώρα λήξης εξετάσεων 17:00)

ΠΕΜΠΤΗ 16 ΜΑΪΟΥ 2024:

 • Γ2

09:15 – Ώρα Προσέλευσης
09:30 – Έναρξη Εξετάσεων (εκτιμώμενη ώρα λήξης εξετάσεων 15:00)

 • Β1

10:15 – Ώρα Προσέλευσης
11:00 – Έναρξη Εξετάσεων (εκτιμώμενη ώρα λήξης εξετάσεων 16:00)

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ: Οι υποψήφιοι που χρειάζονται ειδικές συνθήκες εξετάσεων, παρακαλούνται να στείλουν την ιατρική γνωμάτευση ΑΜΕΣΑ, σε περίπτωση που εκκρεμεί η αποστολή της, προκειμένου να εκτιμηθούν οι παροχές που είναι απαραίτητες.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Για τους υποψηφίους Ειδικών Συνθηκών θα ακολουθηθούν οι οδηγίες που θα μας σταλούν από την Ειδική Επιτροπή του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας, η οποία θα αποφασίσει το κατάλληλο πλαίσιο παροχών.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, πιθανόν να υπάρξουν διαφοροποιήσεις στην ώρα αποχώρησης των συγκεκριμένων υποψηφίων.

Κατά την ώρα της προσέλευσης, θα γίνεται έλεγχος του υποψηφίου με

α. ταυτοτικό έγγραφο, όπως διαβατήριο, ταυτότητα κλπ., σύμφωνα με τις οδηγίες που λάβατε με την ΚΑΡΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ηλεκτρονικά και επιδεικνύοντας

β. εκτυπωμένη την ΚΑΡΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ (σημειώστε ότι μέχρι τώρα θα πρέπει να έχετε λάβει την κάρτα υποψηφίου στο  ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σας, από τη δ/νση [email protected]).

Εξαιτίας του γεγονότος ότι τα μαθήματα του πρωινού  σχολείου θα βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ η παραμονή συνοδών των υποψηφίων στο κτίριο του σχολείου.

Ο ΚΑΘΕ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΘΑ ΦΕΡΕΙ ΜΑΖΙ ΤΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ:

 1. Ταυτοτικό έγγραφο, όπως διαβατήριο, ταυτότητα κλπ.
 2. ΕΚΤΥΠΩΜΕΝΗ την ΚΑΡΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ (σημειώστε ότι μέχρι τώρα θα πρέπει να έχετε λάβει την κάρτα υποψηφίου στο  ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σας, από τη δ/νση [email protected])
 3. Στυλό ΜΑΥΡΟΥ ή ΜΠΛΕ χρώματος (στα τετράδια των εξετάσεων επιτρέπονται ΜΟΝΟ ΣΤΥΛΟ των δύο παραπάνω χρωμάτων.  Επιτρέπεται επίσης η χρήση erasable pens των ανωτέρω δύο χρωμάτων.  Erasable στυλό ΜΑΥΡΟΥ ή ΜΠΛΕ χρώματος επιτρέπονται).

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ:

 1. Μολύβι και σβηστήρα ΜΟΝΟ για τις πρόχειρες σημειώσεις
 2. Μπουκαλάκι με νερό
 3. Μικρή ποσότητα ξηράς τροφής (αν τη χρειαστεί και μόνο κατά το χρονικό διάστημα μεταξύ της γραπτής και της προφορικής εξέτασης)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κατά την προσέλευση και την αποχώρηση των υποψηφίων θα υπάρχουν στην Είσοδο του κτηρίου Εκπ/κοί και φύλακες, συνεργάτες του Συντονιστικού Γραφείου, οι οποίοι έχουν αναλάβει την υπευθυνότητα της παραλαβής και της παράδοσης των υποψηφίων στους συνοδούς τους.

ΘΕΡΜΗ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ: Να συμπληρώσετε ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ την κάτωθι φόρμα (Google Form) με πληροφορίες:

https://forms.gle/ztBJtfpYb684o9L96

Α. για τα στοιχεία του ανθρώπου που θα παραλάβει τον υποψήφιο κατά την αποχώρησή του από το κτήριο

Β. για τα στοιχεία επικοινωνίας κατά τη χρονική διάρκεια διεξαγωγής των εξετάσεων

Γ. για τυχόν έκτακτες καταστάσεις που πρέπει να λάβουμε γνώση

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Διαβάστε προσεκτικά και ακολουθήστε τις ΟΔΗΓΙΕΣ που παραλάβατε με την ΚΑΡΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ.

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ (κατά την ώρα διεξαγωγής των εξετάσεων): 980-339-6040 (Παναγιώτα Πεχλιβανίδη)

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ στους υποψηφίους και ΚΑΛΗ ΔΥΝΑΜΗ στους γονείς για να στηρίξουν τα παιδιά τους σε αυτό το αξιέπαινο εγχείρημα που πρόκειται να προβούν. Η Πιστοποίηση της χρήσης της Ελληνικής Γλώσσας σε οποιοδήποτε επίπεδο/α κι αν διαγωνιστούν οι υποψήφιοι αποτελεί ένα εφόδιο για τη μετέπειτα ζωή τους, που μπορεί να έχει πολλαπλή χρησιμότητα.

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

και υπεύθυνη διεξαγωγής των εξετάσεων “ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ”

Κα. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗ

_________________________________________________________________________________________________________________________

UPDATE TO THE CANDIDATES OF THE GREEK EXAMINATION “ELLINOMATEIA”

Dear candidates,

The Coordinating Education Office in New York would like to inform you regarding the Greek language examinations of “Ellinomatheia”, following:

LOCATION OF THE EXAMINATION

St. Demetrios Elementary School at St. Catherine’s & George’s Greek Orthodox Church

Address: 22-30 33rd Street, Astoria, NY 11105

Map: https://maps.app.goo.gl/p6a8SGm1JsbuGCZu6

EXAM SCHEDULE

TUESDAY MAY 14, 2024 :

 • A1-children’s

12:30 – Arrival Time
13:30 – Start of Exams (estimated exam end time 18:30 )

 • A1-teens & adults

12:30 – Arrival Time
13:30 – Start of Exams (estimated exam end time 17:00 )

 • A’2

15:30  – Arrival Time
16:15  – Start of Exams (estimated exam end time 20:15 )

WEDNESDAY MAY 15, 2024 :

 • C1

09:15  – Arrival Time
09:45  – Start of Exams (estimated exam end time 16:30 )

 • B 2

09:45  – Arrival Time
10:15  – Start of Exams (estimated exam end time 17:00 )

THURSDAY MAY 16, 2024 :

 • C2

09:15  – Arrival Time
09:30 – Start of Exams (estimated exam end time 15:00 )

 • B1

10:15  – Arrival Time
11:00 – Start of Exams (estimated exam end time 16:00 )

REMINDER: Candidates who need special exam conditions are requested to email the evaluation report IMMEDIATELY in case they haven’t sent it yet to be eligible for the corresponding examination needs.

UPDATE: For Special Conditions candidates, we will follow the instructions that will be sent to us in the next few days by the Committee of Experts from the Greek Language Center, which will decide the appropriate framework of benefits.

In these cases, there may be differences in the departure time of the specific candidates.

At the time of attendance, the candidate will be checked with

 1. an identification document, such as a passport, or identity card, according to the instructions you have already received with the CANDIDATE CARD by email
 2. printed CANDIDATE CARD (please note that by this time, you should have received your candidate card via email from [email protected])

Because daily and/or afternoon school classes, as well as after-school activities, such as the HANAC program etc., will be in full progress, candidates’ guardians are NOT ALLOWED to stay in the school building.

EACH CANDIDATE WILL BRING WITH THEM MANDATORILY:

 1. Identification documents, such as passports, identity cards,
 2. PRINTED CANDIDATE CARD (please note that by this time, you should have received your candidate card via email from [email protected]),
 3. BLACK or BLUE colored pen (ONLY PENS of the above two colors are allowed in the exam notebooks.  Erasable BLACK or BLUE pens are allowed).

OPTIONALLY:

 1. Pencil and eraser ONLY for rough notes 2. Bottle of water
 2. A small amount of dry food (if needed and only during the time between the written and oral exams)

NOTE: During the arrival and departure of the candidates, there will be educators and guards at the entrance of the building, assistants of the Coordinating Education Office, who have the responsibility of receiving and handing over the candidates to their guardians.

STROG REQUEST – OBLIGATION: You MUST fill out the below form (Google Form) with the relevant information:

https://forms.gle/ztBJtfpYb684o9L96

A. about the details of the person who will pick up the candidate upon their departure from the building,

B. about contact details during the duration of the exams, and

C. about any emergencies that we need to be aware of.

IMPORTANT NOTICE: Read carefully and follow the INSTRUCTIONS received with the CANDIDATE CARD.

EMERGENCY TELEPHONE (during the examination): 980-339-6040 (Mrs Panagiota Pechlivanidi)

The ACTING COORDINATOR OF EDUCATION of THE COORDINATING OFFICE OF EDUCATION IN NEW YORK

and responsible for conducting the exams “ELLINOMATHEIA”

Mrs Panagiota Pechlivanidi

Μοιραστείτε το:

Translate »
Scroll to Top