ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ 2024 (Οδηγίες: Ελληνικά – Αγγλικά)

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ 2024

Αγαπητοί υποψήφιοι,

Το Συντονιστικό Γραφείο Εκπ/σης Νέας Υόρκης, σχετικά με τις εξετάσεις της Ελληνομάθειας, σας ενημερώνει ως εξής:


ΧΩΡΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

SAINT DEMETRIOS GREEK AMERICAN PREPARATORY SCHOOL OF ASTORIA

Διεύθυνση: 30-11 30th Dr, Queens, NY 11102

Χάρτης: https://goo.gl/maps/tNMZeJqQiZKc9ysx5

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΤΡΙΤΗ 14 ΜΑΪΟΥ 2024:

 1. Α1-παιδικό: ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΑΚΟΜΑ ΟΡΙΣΤΕΙ
 2. Α1-εφήβων & ενηλίκων: ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΑΚΟΜΑ ΟΡΙΣΤΕΙ
 3. Α2: ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΑΚΟΜΑ ΟΡΙΣΤΕΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 15 ΜΑΪΟΥ 2023 :

 1. Β2: ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΑΚΟΜΑ ΟΡΙΣΤΕΙ
 2. Γ1: ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΑΚΟΜΑ ΟΡΙΣΤΕΙ

ΠΕΜΠΤΗ 16 ΜΑΪΟΥ 2023 :

 1. Γ2: ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΑΚΟΜΑ ΟΡΙΣΤΕΙ
 2. Β1: ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΑΚΟΜΑ ΟΡΙΣΤΕΙ

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ: Οι υποψήφιοι που χρειάζονται ειδικές συνθήκες εξετάσεων, παρακαλούνται να στείλουν σε ηλεκτρονικό μήνυμα μόνο το ονοματεπώνυμό τους και το επίπεδο που θα διαγωνιστούν, χωρίς την αξιολογική έκθεση/γνωμάτευση, αν την έχουν ήδη στείλει. Σε περίπτωση που εκκρεμεί η αποστολή της, παρακαλείσθε να τη στείλετε ΑΜΕΣΑ, προκειμένου να εκτιμηθούν οι παροχές που είναι απαραίτητες.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Για τους υποψηφίους Ειδικών Συνθηκών θα ακολουθηθούν οι οδηγίες που θα μας σταλούν από την Ειδική Επιτροπή του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας, η οποία θα αποφασίσει το κατάλληλο πλαίσιο παροχών.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, πιθανόν να υπάρξουν διαφοροποιήσεις στην ώρα αποχώρησης των συγκεκριμένων υποψηφίων.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Θα χρησιμοποιηθεί η ΕΙΣΟΔΟΣ του Λυκείου από την οδό 30th street για την προσέλευση και αποχώρηση των υποψηφίων προς και από το κτήριο.

Κατά την ώρα της προσέλευσης, θα γίνεται έλεγχος του υποψηφίου με

α. ταυτοτικό έγγραφο, όπως διαβατήριο, ταυτότητα κλπ., σύμφωνα με τις οδηγίες που λάβατε με την ΚΑΡΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ηλεκτρονικά και επιδεικνύοντας

β. εκτυπωμένη την ΚΑΡΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ.

Εξαιτίας του γεγονότος ότι τα μαθήματα του πρωινού ή/και του απογευματινού σχολείου, καθώς και μετασχολικές δραστηριότητες, όπως π.χ. το πρόγραμμα HANAC κ.ά. θα βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ η παραμονή συνοδών των υποψηφίων στο κτήριο του σχολείου.

Ο ΚΑΘΕ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΘΑ ΦΕΡΕΙ ΜΑΖΙ ΤΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ:

 1. Ταυτοτικό έγγραφο, όπως διαβατήριο, ταυτότητα κλπ.
 2. ΕΚΤΥΠΩΜΕΝΗ την ΚΑΡΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ
 3. Στυλό ΜΑΥΡΟΥ ή ΜΠΛΕ χρώματος (στα τετράδια των εξετάσεων επιτρέπονται ΜΟΝΟ ΣΤΥΛΟ των δύο παραπάνω χρωμάτων)

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ:

 1. Μολύβι και σβηστήρα ΜΟΝΟ για τις πρόχειρες σημειώσεις
 2. Μπουκαλάκι με νερό
 3. Μικρή ποσότητα ξηράς τροφής (αν τη χρειαστεί και μόνο κατά το χρονικό διάστημα μεταξύ της γραπτής και της προφορικής εξέτασης)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κατά την προσέλευση και την αποχώρηση των υποψηφίων θα υπάρχουν στην Είσοδο του κτηρίου Εκπ/κοί και φύλακες, συνεργάτες του Συντονιστικού Γραφείου, οι οποίοι έχουν αναλάβει την υπευθυνότητα της παραλαβής και της παράδοσης των υποψηφίων στους συνοδούς τους.

ΘΕΡΜΗ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ: Κατά την προσέλευση να δίνονται πληροφορίες στους συνεργάτες του Συντονιστικού Γραφείου στην Είσοδο

Α. για τα στοιχεία του ανθρώπου που θα παραλάβει τον υποψήφιο κατά την αποχώρησή του από το κτήριο

Β. για τα στοιχεία επικοινωνίας κατά τη χρονική διάρκεια διεξαγωγής των εξετάσεων Γ. για τυχόν έκτακτες καταστάσεις που πρέπει να λάβουμε γνώση

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Διαβάστε προσεκτικά και ακολουθήστε τις ΟΔΗΓΙΕΣ που παραλάβατε με την ΚΑΡΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ: Για τους υποψηφίους, θα υπάρχουν στο χώρο διεξαγωγής των εξετάσεων, μπουκαλάκια με νερό και χυμοί, καθώς και ξηρά, κυρίως, τροφή, σε περίπτωση που χρειαστούν, προκειμένου να καλυφθεί η ανάγκη, αν κι εφόσον προκύψει. Ως εκ τούτου, ενημερώστε τους συνεργάτες στην Είσοδο για τυχόν τροφικές αλλεργίες.

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ (κατά την ώρα διεξαγωγής των εξετάσεων): 980-339-6040 (Παναγιώτα Πεχλιβανίδη)

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ στους υποψηφίους και ΚΑΛΗ ΔΥΝΑΜΗ στους γονείς για να στηρίξουν τα παιδιά τους σε αυτό το αξιέπαινο εγχείρημα που πρόκειται να προβούν. Η Πιστοποίηση της χρήσης της Ελληνικής Γλώσσας σε οποιοδήποτε επίπεδο/α κι αν διαγωνιστούν οι υποψήφιοι αποτελεί ένα εφόδιο για τη μετέπειτα ζωή τους, που μπορεί να έχει πολλαπλή χρησιμότητα.

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

και υπεύθυνη διεξαγωγής των εξετάσεων “ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ”

Κα. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗ

_________________________________________________________________________________________________________________________

UPDATE TO THE CANDIDATES OF THE GREEK EXAMINATION “ELLINOMATEIA”

Dear candidates,

The Coordinating Education Office in New York would like to inform you regarding the Greek language examinations of “Ellinomatheia”, following:

LOCATION OF THE EXAMINATION

SAINT DEMETRIOS GREEK AMERICAN PREPARATORY SCHOOL OF ASTORIA

Address: 30-11 30th Dr, Queens, NY 11102 Map: https://goo.gl/maps/tNMZeJqQiZKc9ysx5

EXAM SCHEDULE

TUESDAY, MAY 14, 2024 :

 1. A1-kids: TBD
 2. A1-teens & adults: TBD
 3. A2: TBD

WEDNESDAY, MAY 15, 2024 :

 1. B2: TBD
 2. C1: TBD

THURSDAY, MAY 16, 2024 :

 1. C2: TBD
 2. B1: TBD

REMINDER: Candidates who need special exam conditions are requested to email only their full name and the level they will be competing in, without the evaluation report if they have already sent it. In case, they have not sent it yet, please have it sent IMMEDIATELY, to be eligible for the corresponding examination needs.

UPDATE: For Special Conditions candidates, we will follow the instructions that will be sent to us in the next few days by the Committee of Experts from the Greek Language Center, which will decide the appropriate framework of benefits.

In these cases, there may be differences in the departure time of the specific candidates.

ATTENTION: The High School ENTRANCE from 30th Street will be used for candidates to enter and leave the building.

At the time of attendance, the candidate will be checked with

 1. an identification document, such as a passport, or identity card, according to the instructions you have already received with the CANDIDATE CARD by email
 2. printed CANDIDATE

Because daily and/or afternoon school classes, as well as after-school activities, such as the HANAC program etc., will be in full progress, candidates’ guardians are NOT ALLOWED to stay in the school building.

EACH CANDIDATE WILL BRING WITH THEM MANDATORILY:

 1. Identification documents, such as passports, identity cards,
 2. PRINTED CANDIDATE CARD
 3. BLACK or BLUE colored pen (ONLY PENS of the above two colors are allowed in the exam notebooks)

OPTIONALLY:

 1. Pencil and eraser ONLY for rough notes 2. Bottle of water
 2. A small amount of dry food (if needed and only during the time between the written and oral exams)

NOTE: During the arrival and departure of the candidates, there will be educators and guards at the entrance of the building, assistants of the Coordinating Education Office, who have the responsibility of receiving and handing over the candidates to their guardians.

STRONG REQUEST – OBLIGATION: Upon arrival, give information to the Coordinating Office associates at the Entrance

 1. for the details of the person who will receive the candidate upon leaving the building
 1. for the contact information during the examination period for any emergencies that we need to be aware of

IMPORTANT NOTICE: Read carefully and follow the INSTRUCTIONS received with the CANDIDATE CARD.

INFORMATION: Bottles of water and juices, as well as dry food will be provided to the candidates, in case they need it. Please, inform the assistants at the Entrance about any food allergies.

EMERGENCY TELEPHONE (during the examination): 980-339-6040 (Panagiota Pechlivanidi)

The ACTING COORDINATOR of THE COORDINATING OFFICE OF EDUCATION IN NEW YORK

and responsible for conducting the exams “ELLINOMATHEIA”

Mrs Panagiota Pechlivanidi

Μοιραστείτε το:

Translate »
Scroll to Top