Σχολεία

Ημερήσια Σχολεία Περιοχής Ευθύνης Γ.Σ.Ε. Νέας Υόρκης

Η περιοχή ευθύνης του Γραφείο Συντονισμού Εκπαίδευσης Νέας Υόρκης περιλαμβάνει τις πολιτείες:

Alabama, Alaska, Arizona, Arkansas, California, Colorado, Connecticut, Delaware, District-of-Columbia, Florida, Georgia, Hawaii, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Louisiana, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, Nevada, New Hampshire, New Jersey, New Mexico, New York, North Carolina, North Dakota, Ohio, Oklahoma, Oregon, Pennsylvania, Rhode Island, South Carolina, Tennessee, Texas, Utah, Vermont, Virginia, Washington State, West Virginia, Wisconsin και Wyoming.

education

NEW YORK - NY

Κατάλογοι Ημερήσιων & Απογευματινών σχολείων

Ημερήσια Σχολεία Η.Π.Α.

απο την ιστοσελίδα του Γραφείου Ελληνικής Παιδείας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αμερικής

Ημερήσια Σχολεία Νέας Υόρκης

απο την ιστοσελίδα του Γραφείου Παιδείας Αμέσου Αρχιεπισκοπικής Περιφέρειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αμερικής

Απογευματινά Σχολεία Νέας Υόρκης

απο την ιστοσελίδα του Γραφείου Παιδείας Αμέσου Αρχιεπισκοπικής Περιφέρειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αμερικής

Translate »
Scroll to Top